Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.)PROGNOSTICKÁ ČÁST:volba tématu:Problematika využití území regionu Brdská vrchovina (t.č. z větší části vojenský výcvikový prostor VVP Jince).V současnosti využíván zjm.AČR, ovšem 17 let trvající nárůst návštěvníků bez povolenky (dle kvalif.odhadu AČR  42 tis.narušitelů v r.2005, v létě zjm.bikeři a sběrači plodů, v zimě běžkaři) poukazuje na problém, daný tím, že nejatraktivnější lokality Brd jsou součástí VVP (=jediné, na čem se účastníci brainstormingu-viz dále- shodli).Cílem je zjistit, definovat a maximalizovat nevyužitou podnikatelskou příležitost, poskytující max.přínos pokud možno pro všechny zainteresované skupiny-latentní setrvávání na neměnných pozicích a preferování protichůdných řešení (strategie win/lose) determinuje požadavek nalézt kompromisní řešení, optimálně zaangažováním zúčastněných (současní protivníci=budoucí partneři), kdy je možné udržením zájmu a eliminací odporu udržet kontrolu nad situací,a zároveň dosáhnout shody. I.krok-BRAINSTORMING: účastníci:výběr na základě zastoupení uživatelské skupiny (definovány na stránkách;požadavek na osoby-min.SŠ,komplexní znalost/angažovanost v problematice)-velitel  ÚÚ Jince; člen KČT Příbram; pracovník Památkového ústavu MK ČR; členka OV Strany zelených v Příbrami; starosta Příbrami; majitel největší  regionální sítě cyklo/ski servisů; pořadatel nelegálních závodů MTB v Brdech; člen Res pública Praha(=sdružení za zrušení VVP). Výsledek:varianty * zpřísnění omezení vstupu a uplatňování předepsaných sankcí (=preference bezpečnosti osob-preferováno AČR,zčásti samosprávami) * model „30.léta 20.stol.“ (=vstup mimo střelby na vlastní nebezpečí-nepřijatelné pro AČR) * model kooperace (= vstup po určených trasách v dané dny-weekend aj. k určeným cílům-houbařské oblasti a turist.cíle,jimž AČR bude garantovat bezpečnost/sběr nevybuchlé munice aj./ve zbytku prostoru o to přísnější zákonná represe) * přechod k oblasti CHKO vzor býv.pohraniční pásmo Šumava-Prášilsko(-preferováno ekology a SZ,nepřijatelné pro AČR) * přechod k oblasti bez AČR (=turistická rekreační oblast zvyšující rozvoj regionů-preferováno samosprávou, zčásti odmítáno SZ a ekology a zcela AČR). II.krok-další konzultace variant s experty na sociologii, regionální rozvoj, cyklistiku, sdružení starostů obcí oblasti Enkláva: po definování dalších kritérií:max.efekt/min.vstup,dlouhodobý růstový potenciál/min.rizika,nenáročnost realizace s ohledem na nejasnou predikci vývoje byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta tzv.“modelu kooperace“, s prim.zaměřením na bikery (=nejpočetnější neleg. uživatelé) , z čehož plyne i preference partnera - firmy z oblasti cyklo. Ověření:již v současnosti nezávislá možnost realizace (lze využít už nyní dosud zpřístupněné cíle, s výhledem na jejich rozšíření o podmíněně přístupná místa v souladu s kooperací AČR-definován defenzivní přístup velitele ÚÚ:"lépe, když tam lidi pustíme kontrolovaně, než když tam lezou bez naší kontroly jako dosud i v době střeleb"); tímto není vyloučen budoucí možný přechod k jiné variantě včetně CHKO, bez významného odporu hl. aktérů (kompromisní řešení), zatímní neexistence konkurence(čeká, až jak to definitivně dopadne), volné zdroje z oblasti cest.ruchu, jedinečnost,v souladu s trendy obecně- trvalý růst zájmu o tur.sport. vyžití, nárůst počtu bikerů a zájmu o nové cíle. Za účelem zpřesnění a konkretizace zájmů cílové skupiny potenc.klientů v období 12/06 a  1/07 distribuce ANKETY (762 respondentů) ohledně problematiky (zájem o cíle tras, trasy, oblasti, služby atd.) registr. uživatelům cykloserverů-direct mail (NaKole.cz ,Cykloserver.cz, Cyklorozcestnik.cz), dále v prodejnách Ramala a Cyklosport v okr.PB,PJ,PM;vyhodnocený výsledek poukázal mj. na problémy:na obvodu Brd není dostatečně známá a tudíž využitá síť stravovacích a ubytovacích zařízení, což je omezující na víkendové a delší akce, detto ohledně servisu a náhr.dílů kol(kapacity jsou nevyužité pro promarněnou příležitost, ubytovací v malých obcích v podhůří dle telefonického dotazování majitelů penzionů v o.PB jsou využity cca na 50%). Jako vedlejší produkt ankety bylo zjištěno, že fa Cyklosport realizuje již několik let protiúčet MTB,s tím, že na skladě je cca použitých 100 MTB bez současného využití (=nezájem o ojetiny). Nejen na základě této skutečnosti se jeví Cyklosport jako vhodný partner (seriozní partner pro ostatní,výhledově snaha o expanzi, znalost a zájem)
 2.)PLÁNOVACÍ ČÁST: v kompetenci autora (předpokladem části akcí je definování smluvního vztahu s Cyklosportem): a)seznámit s návrhem cílů a tras z výsledků ankety (hrad Valdek, zámek Tři Trubky, Padrťské rybníky, údolí Jordán aj.) příslušné instituce (AČR,místní samospráva) a aktivně se podílet na všestranně přijatelném řešení, které bude ve finální podobě mít podobu podrobné elektronické a laminované mapy s podmíněně přístupnými oblastmi a trasami, mj.s kódy GPS /pronajímatelné či prodejné, v el. podobě volně přístupné na smluvních místech-penziony ap.,cykloservisy,trafiky, informační střediska obcía smluvních serverech s tematikou turismus,Brdy,cyklo b) uzavřít dlouhodobější  rámcové smlouvy o propagaci ubytovacích a stravovacích zařízeních (penziony) na výchozích místech (=koncové obce na obvodu Brd) na  serveru firmy Cyklosport a pobočkách s cílem zajistit provizní prodej volných kapacit (hlavní zdroj návratnosti); fakultativní součástí smlouvy i možnost prodeje úzkého zákl. sortimentu pro bikery na základě provize (duše, lepicí sady, brzdové komponenty-dodavatelem sortimentu Cyklosport) a rozšíření služeb penzionů o půjčování kol MTB repasovaných z protiúčtu za atraktivní cenu – 75-125 Kč/den (kvalif.odhad nákladu na repasi vč. lakování: 570 Kč/ks; realizovatelné v zimní nevytíženosti zaměstnanců servisu; nadprahový zájem o službu potvrzen anketou); klienti služeb budou mít slevu na základě tzv. bikepasu stáhnutelného z webových stránek a u partnerů projektu– rozsah slev a partneři nejsou zatím definovány (nutný konsensus) . Efekty: zvýšení využití kapacit/zvýšení kvality a nabídky služeb/ekologické využití repasovaných MTB/konkurenční výhoda cyklofirmy-zvýšení prodeje a propagace/rozvoj regionu/součástí bikepasu bude i pokyn k pohybu ve VVP- v součinnosti s AČR
3.) KONTROLNÍ UKAZATELE pro opravu postupů : Ukazateli plánové části je uzavření min.15% z plánovaných smluv s majiteli nevytížených penzionů-dle předběžného průzkumu v o.PB lze očekávat min.25% úspěšnost (při 7% provizi zajišťují více než samofinancování akce)-v případě nesplnění přehodnocení postupu získávání smluvních partnerů a vlastní nabídky obsahu smluv na základě konsensu a připomínek; vzhledem k významu na příjmovou stránku analýza každého jednání a případná korekce dalšího postupu již od počátku.V případě nezískání participujícího partnera (firmy Cyklosport) nabídka modifikována pro konkurenční Ramalu; lze modulově realizovat i bez zázemí a podpory těchto firem osobou projektanta (nepreferováno).  Dalším ukazatelem je udržení podpory klíčových partnerů-AČR, samospráv obcí a regionů-nutno reflektovat připomínky a udržení kontaktu na bázi dialogu. Významným ukazatelem je stanovení účinnosti reklamních akcí. Min. účinnost byla vyhodnocena na úrovni 4900 klientů ubyt. min. na 1 noc získaných prokazatelně (=bikepasem) na základě nové nabídky. Pokles účinnosti pod uvedený stav rozšíří/pozmění propagaci nabídky služeb,iniciuje jednání s majiteli penzionů a popř. zavedení či modifikaci služeb na základě dalších průzkumů požadavků zákaznické veřejnosti.