Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo a proč je v Centrálních Brdech?

Z této analýzy na základě informací od pracovníků Újezdního úřadu (dále ÚÚ) Jince ( Brdy) jsem stanovil složení zástupců jednotlivých skupin pro brainstorming.

1.Stálí obyvatelé

Oficiálních obyvatelů je nejméně ze všech ostatních uživatelů (dle neoficiálních údajů AČR je jich 56). Jsou to téměř bez výjimky zaměstnanci Vojenských lesů a statků, divize Hořovice, a jejich rodinní příslušníci.

2. Pracovníci nevojenské sféry

Nebydlící pracovníci - zjm. Povodí Vltavy, námezdní lesní dělníci v době polomů, pracovníci ochrany vod, přírody, historických památek, údržba komunikací a vodních toků, obsluha meterologické stanice na vrchu Praha...řádově stovky.

3. Armáda ČR a Policie ČR

Zjm.Dělostřelecký pluk Jince, dále příslušníci jednotek NATO. Řádově tisíce. Vojenská Policie a Policie ČR(desítky).

4.Sběratelé lesních plodů atd.

Za tímto účelem je vydáváno povolení VÚÚVVP Jince. Řádově stovky.

5. Tranzitní osoby

Doprava do zaměstnání či do rekreačních objektů ležících na protilehlé straně Brd, kde jiná alternativní trasa je ekonomicky a časově nezvládnutelná. Řešeno individuálním přístupem téhož úřadu. Na povolení není právní nárok. Řádově stovky.

6. Turisté

a) členové KČT, kteří mají povolen vstup v předem stanovených termínech na vymezená místa výměnou za pomoc při údržbě lesních ploch (dlouholetá spolupráce). Řádově desítky.

b) sezonní sběrači plodů bez povolenky (houbaři, borůvkáři; též nelegální lovci a rybáři, sběrači jmelí, klestí atd.).V letním období nárazově tisíce.

c) individuální turisté bez povolenky (návštěvníci hradu Valdek, amatérští přírodovědci, fotografové, trampové). V zimních měsících desítky, v letních desítky až stovky.

d) individuální či neorganizovaní sportovci bez povolenky (horolezci-v létě desítky, dálkoví a orientační běžci-v létě desítky až stovky, v zimě desítky, cyklisté-v zimě desítky, v létě tisíce; lyžaři (běžkaři) v zimě tisíce)

Výsledné zhodnocení: dle zdrojů z VÚ Jince zhruba 75% návštěvníků centrálních Brd přichází do VVP Brdy nelegálně, z toho 2/3opakovaně a z nich 1/4 více jak 30x ročně (jiná než procentuální čísla nejsou k dispozici)